Online prenos

V prípade že vám online prenos seká, alebo máte iný problém prehrať video postupujte nasledovne:
V pravo, dole na prehrávacej lište nastavte kvalitu videa na AUTO.
Toto nastavbenie zabezpečí aby sa kvalita prenosu prispôsovila rýchlosti vášho internetového pripojenia.