Presnosové miesta

Zoznam všetkých prenosových miest evanjelizácie prochrist.

  • Connection not found

Ste prenosovým miestom akcie Prochrist 2016? Dajte nám o tom vedieť! Zaradíme vás do zoznamu prenosových miest a ľudia vo vašom okolí vás hravo nájdu.

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Milí bratia a milé sestry na prenosových miestach. Sme radi, že registráciou Vášho prenosového miesta ste prijali ponuku stať sa súčasťou evanjelizačných večerov "Pre Teba". Veríme, že opäť prežijete požehnaný spoločný čas, nové zastavenia na duchovnej ceste, no i vzájomné povzbudenie.

Program podujatia pre prenosové miesta má dve časti - pasívnu aj aktívnu. Pasívna sa týka sledovania programu, aktívna sa dotýka konkrétnej výzvy k spoločnej modlitbe a ku Kristovmu krížu.
Minulého roku boli symbolom všetkých večerov sviece, ktoré ľudia prinášali ku krížu, ako vyjadrenie skutočnosti, že pod Kristovým krížom prijímame nové svetlo poznania Božej lásky.
Tohtoročným hlavným symbolom všetkých večerov budú biele kamienky - v duchu textu zo Zjavenia Jána 2,17 - 17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo (ho) dostane.
Kamienky sa budú brať na určených miestách a prinášať ku krížu.
Bolo by dobré, keby ste si na prenosové miesta takéto biele kamienky vedeli zabezpečiť a takto ste od začiatku vedeli reagovať pri výzve aj vo vašom spoločenstve.